Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

 1. Περιήγηση στον ιστότοπο

Το μενού περιλαμβάνει τις εξής ενότητες :

 • Αρχική
 • Αιτήσεις
 • Οδηγίες
 • ΟΒΙ

Η Αρχική ενότητα  είναι η σελίδα καλωσορίσματος.

Από την ενότητα    Αιτήσεις μπορείτε να επιλέξετε  το είδος της Αίτησης που επιθυμείτε να υποβάλετε.

Η ενότητα Οδηγίες περιέχει πληροφορίες για όλα τα είδη των αιτήσεων

Από την ενότητα  ΟΒΙ σε οδηγεί στον επίσημο ιστότοπο του Οργανισμού.

1.2. Εγγραφές – Ταυτοποιήσεις

(Προκειμένου να διασφαλίζεται η γνησιότητα και εμπιστευτικότητα των αιτήσεων καθώς  και των δεδομένων σας υπάρχει μια διαδικασία αρχικής ταυτοποίησης, όπου διασφαλίζει τις νομικές απαιτήσεις).

Για να εγγραφείτε και να ταυτοποιηθείτε  ως εξουσιοδοτημένος χρήστης του συστήματος σας παρακαλούμε ακολουθείστε τις εξής οδηγίες :

Α. Οδηγίες εγγραφής

 Για να γίνετε εξουσιοδοτημένος χρήστης του συστήματος πρέπει να ακολουθήσετε μια απλή διαδικασία 3 βημάτων.

 1. Εγγραφή : Συμπληρώνετε  το ονοματεπώνυμό σας, τον κωδικό ασφαλείας (password) που επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε  και το email (την ηλεκτρονική διεύθυνση) σας
 2. Ταυτοποίηση χρήστη :  η ταυτοποίηση των στοιχείων σας μπορεί  να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους επιλέξετε :
  1. Ταυτοποίηση μέσω Γ.Γ.Π.Σ. (Taxisnet) ή
  2. Με ψηφιακή υπογραφή
 3. Επιβεβαίωση email ( ηλεκτρονική διεύθυνση): Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας και πατώντας το αντίστοιχο κουμπί λαμβάνετε στο mail ( στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση ) ένα μήνυμα που σας καλεί να επιβεβαιώσετε το email (ηλεκτρονική σας διεύθυνση).
 1. B. Ταυτοποιήσεις

 

Για να γίνει η ταυτοποίηση μπορείτε να ακολουθήσετε ένας από τους παρακάτω τρόπους:

Ταυτοποίηση μέσω Γ.Γ.Π.Σ. (αυτόματη)

 

Επιλέγοντας αυτόν τον τρόπο  μεταφέρεστε  αυτόματα στην ιστοσελίδα τουTaxisnet όπου εισάγετε τα στοιχεία σας ως συνήθως. Στη συνέχεια; αποδέχεστε τη χρήση των στοιχείων σας από την εφαρμογή του Ο.Β.Ι. και αμέσως γίνεστε εξουσιοδοτημένος χρήστης και μπορείτε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας.

Ταυτοποίηση με ψηφιακή υπογραφή (κατόπιν ελέγχου)

 

Αν επιθυμείτε ταυτοποίηση με ψηφιακή υπογραφή:

–       Επισυνάπτετε στο σημείο που δείχνει το σύστημα  οποιοδήποτε  έγγραφο ταυτοποίησηςδιαθέτετε(Αστυνομική Ταυτότητα/Διαβατήριο ή άλλο επίσημο στοιχείο ταυτοποίησης)  σκαναρισμένο και υπογεγραμμένο με την ψηφιακή σας υπογραφή .

Για την έγκριση της ταυτοποίησης απαιτείται χρόνος 8 εργασίμων ωρών. Εφόσον η πιστοποίηση είναι επιτυχής, λαμβάνετε το μήνυμα της έγκρισης στο email  (ηλεκτρονική  διεύθυνση) σας.

Σημαντική σημείωση: το email σας πρέπει να είναι το ίδιο που δηλώσατε όταν αποκτήσατε την ψηφιακή υπογραφή.

Σημείωση : Για τα μέλη δικηγορικών εταιρειών ή τους πληρεξούσιους δικηγόρους  ή τους πιστοποιημένους συμβούλους (ευρεσιτεχνίας) η ταυτοποίηση γίνεται ατομικά για κάθε μέλος που επιθυμεί να εγγραφεί στην υπηρεσία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί Α\Υ στην αίτηση που υποβάλλατε παρακαλούμε μην προβείτε σε πληρωμή και επικοινωνήστε με την ομάδα του Help Desk στο help_desk@obi.gr  και στο τηλέφωνο 210 6183692-693-694 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Γενικά

Μπορείτε να περιηγηθείτε  σε όλες τις σελίδες της αίτησης χωρίς να υπάρχουν περιορισμοί στη συμπλήρωση (χωρίς να  είναι απαραίτητη η συμπλήρωση όλων των πεδίων).  Οι έλεγχοι πληρότητας γίνονται κατά την [Υποβολή] στο τέλος της διαδικασίας.  Για αποφυγή λαθών καλό είναι να ελέγχετε εάν έχετε συμπληρώσει σωστά και πλήρως (τα υποχρεωτικά) πεδία σε κάθε σελίδα τα οποία ορίζονται με κόκκινο αστερίσκο (*)

Σε περίπτωση που επιθυμείτε η αίτηση να καθαρίσει τελείως και να είναι κενή ώστε να ξεκινήσετε νέα τότε μπορείτε να πατήσετε την επιλογή  [Καθαρισμός] κάτω αριστερά.

Επιλογή αιτήσεων

Από τη σελίδα Αιτήσεις επιλέγετε το είδος της αίτησης που θέλετε να υποβάλετε. Για διευκόλυνσή σας οι πληροφορίες είναι σε χωριστές σελίδες ανάλογα με το είδος τους και υπάρχουν επεξηγηματικές  επιλογές και μηνύματα όπου χρειάζεται.  Τα υποχρεωτικά πεδία  εμφανίζονται  με κόκκινο αστερίσκο (*).

Δικαίωμα υποβολής έχουν :

Ο/ΟΙ άμεσα ενδιαφερόμενος/οι  (φυσικό πρόσωπο ή νόμιμος εκπρόσωπος εταιρείας) η/ο  πληρεξούσια/ος  δικηγόρος ή  ο πιστοποιημένος σύμβουλος ευρεσιτεχνίας.

 • Στην περίπτωση που υποβάλλεται από πληρεξούσιο δικηγόρο αρκεί μόνον η συμπλήρωση των απαιτουμένων στοιχείων του/των καταθέτη/ων χωρίς να απαιτείται καμία άλλη ενέργεια από την πλευρά τους.
 • Στην περίπτωση που υποβάλλεται από μοναδικό καταθέτη αρκεί πάλιη ταυτοποίησή του.
 • Στην περίπτωση πουοι Καταθέτες είναι περισσότεροι του ενός, απαιτείται διαδικασία ταυτοποίησης για τον κάθε έναν ξεχωριστά. Με την υποβολή της αίτησης από τον πρώτο Καταθέτη   οι λοιποί Καταθέτες λαμβάνουν μήνυμα, το οποίο τους καλεί  να ταυτοποιηθούνσε ειδικό σύνδεσμο. Η αίτηση δεν οριστικοποιείται αν και ο τελευταίος – χρονικά – καταθέτης δεν ταυτοποιηθεί και δεν εγκρίνει την κατάθεση.

2.3.1. Καταθέτες: Για κάθε αίτηση απαιτείται  τουλάχιστον ένας  ή περισσότεροι καταθέτες.

Συμπληρώνετε  τα στοιχεία του Πρώτου Καταθέτη και μετά  πατώντας την επιλογή [Προσθήκη Καταθέτη] ανοίγει η σχετική φόρμα και μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον καταθέτες.

Συμπληρώνετε τα απαιτούμενα στοιχεία για κάθε έναν ξεχωριστά και για κάθε επιπλέον Καταθέτη πατάτε την επιλογή  [Αποθήκευση].

Τα υποχρεωτικά πεδία εμφανίζονται  με κόκκινο  αστερίσκο (*).

Αν δεν συμπληρωθούν τα υποχρεωτικά πεδία το σύστημα δεν θα σας αφήσει να προχωρήσετε.

[Είδος προσώπου] επιλέγετε Φυσικό Πρόσωπο, ΝΠΔΔ ή άλλον τύπου από τη λίστα.

[Εκπαιδευτικό ίδρυμα] εάν επιλέξετε Εκπαιδευτικό ίδρυμα ανοίγει ο κατάλογος απ’ όπου επιλέγετε το αντίστοιχο.

[Ref/No κωδικός] είναι για χρήση δικηγορικών γραφείων

[Ποσοστό δικαιωμάτων] Συμπληρώνετε το ποσοστό των δικαιωμάτων του κάθε καταθέτη εφόσον  διαφοροποιείται. Εάν τα ποσοστά είναι εξ αδιαιρέτου δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του πεδίου.

Για τους κατοίκους Ελλάδος πρώτα βάζετε τον  Τ.Κ. και το σύστημα συμπληρώνει αυτομάτως την Πόλη.

Για τους κατοίκους εξωτερικού τα πεδία Πόλη και Τ.Κ. είναι υποχρεωτικά αλλά τα συμπληρώνετε ελεύθερα.

Το email ( ηλεκτρονική διεύθυνση) είναι απολύτως απαραίτητο δεδομένου ότι όλη την αλληλογραφία και τα μηνύματα θα τα λαμβάνετε  στο email  (ηλεκτρονική διεύθυνση) σας.

2.3.4. Αντίκλητος: Στο κάτω μέρος της σελίδας των Καταθετών υπάρχει η επιλογή συμπλήρωσης στοιχείων Αντικλήτου.

Το πεδίο του αντικλήτου συμπληρώνεται σε περίπτωση που η επικοινωνία με τον καθέτη είναι αδύνατη (δεν είναι υποχρεωτικό).

Σε περίπτωση που ο αντίκλητος είναι ίδιος με τον πληρεξούσιο δικηγόρο επιλέξτε το αντίστοιχο πεδίο.

Αν γνωρίζετε τον κωδικό του αντίκλητου στον ΟΒΙ σημειώστε τον στο ειδικό πλαίσιο.

Εαν ο  Καταθέτης είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού η δήλωση Αντικλήτου είναι υποχρεωτική, ο οποίος θα πρέπει να έχει διεύθυνση στην Ελλάδα.

Η διεύθυνση που δηλώνετε πρέπει να είναι ακριβής, συμπληρώνετε  πρώτα τον  [Τ.Κ.] και η [Πόλη] εμφανίζεται αυτόματα.

Τα υποχρεωτικά πεδία σημαίνονται με κόκκινο αστερίσκο.(*)

Μπορείτε να επισυνάψετε έγγραφο της υπεύθυνης δήλωσης ότι, ο καταθέτης υποβάλλεται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

Η υπεύθυνη δήλωση δεν αποτελεί απαραίτητο έγγραφο για την κατάθεση. Μπορεί να προσκομισθεί στον ΟΒΙ εντός 4 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης.

2.3.2. Εφευρέτες: Εφόσον ο/οι Καταθέτης/ες είναι ο/οι μοναδικός/οι Εφευρέτης/τες επιλέξτε το σχετικό πεδίο

Σε κάθε άλλη περίπτωση συμπληρώστε τα στοιχεία του/των Εφευρέτη/ών  καθώς και τον τρόπο που ο καταθέτης απέκτησε το δικαίωμα κατάθεσης.

Συμπληρώνετε τα στοιχεία του πρώτου και αν υπάρχουν και άλλοι επιλέγετε «Προσθήκη Εφευρέτη» και αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία του, πατάτε «Αποθήκευση». Συνεχίζετε μέχρι να συμπληρώσετε όλους τους Εφευρέτες.

* Ο/Οι εφευρέτης/τες  θα πρέπει απαραίτητα να είναι φυσικό/ά  πρόσωπο/α.

2.3.3. Πληρεξούσιος:  Εάν είστε πληρεξούσιος δικηγόρος το δηλώνετε  στην επιλογή

[Η αίτηση κατατίθεται από πληρεξούσιο]   οπότε ανοίγει και η σχετική σελίδα.

Τα υποχρεωτικά στοιχεία σημειώνονται με κόκκινο αστερίσκο.(*). Αρχικά συμπληρώνονται τα στοιχεία του πληρεξούσιου δικηγόρου.

Στη συνέχεια εφόσον ο πληρεξούσιος είναι μέλος δικηγορικής εταιρείας το δηλώνει στην επιλογή:

[Ο πληρεξούσιος είναι εκπρόσωπος δικηγορικής εταιρείας  εταιρείας]

οπότε ανοίγει επιπλέον σελίδα για να συμπληρώσετε τα αντίστοιχα στοιχεία.

Στο πεδίο «ειδικό πληρεξούσιο»   μπορείτε να αναρτήσετε / επισυνάψετε το αρχείο  του πληρεξουσίου το οποίο δεν αποτελεί απαραίτητο έγγραφο για την κατάθεση. Μπορεί να προσκομισθεί στον ΟΒΙ εντός 4 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης.