Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

ΚΑΛΥΠΤΕΙ 

Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για παιδιατρικών φαρμάκων

 

Χρήσιμη σημείωση 

Μπορείτε να περιηγηθείτε στην αίτηση και να συμπηρώσετε τα δεδομένα με όποια σειρά θέλετε, μπορείτε να επιστρέψετε σε ενότητες ξανά ξανά  και να αποθηκεύσετε προσωρινά την αίτησή σας.  Μέχρι την Οριστική κατάθεση.  Από την Οριστική κατάθεση και μετά δεν μπορείτε να αλλάξετε τίποτε.

Φροντίστε να έχετε όλα τις απαραίτητες πληροφορίες (Διευθύνσεις, ΑΦΜ, ΤΚ) καθώς και όλα τα αναγκαία αρχεία ψηφιακά για να μην ταλαιπωρείστε.

Συμπληρώστε πρώτα τα στοιχεία της αίτησης στην πρώτη ενότητα ώστε να προσδιοριστεί τί ακριβώς χρειάζεται και μετά σταδιακά συμπληρώστε τα υπόλοιπα.

Σελίδα [Στοιχεία αίτησης]

[Με την αίτηση αυτή ζητείται] 

ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
 
Η σχετική ένδειξη έχει επιλεγεί αυτόματα οπότε δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι.
 
Συμπληρώνετε υποχρεωτικά τα πεδία:
 
Αριθμός αίτησης ΣΠΠΦ 
Αριθμός χορήγησης ΣΠΠΦ

και εφόσον εκκρεμεί αίτηση επιλέγετε ΝΑΙ στο πεδίο

Εκκρεμής αίτηση ΣΠΠΦ

αλλιώς ΟΧΙ

Ακολούθως πατάτε 

ΕΠΟΜΕΝΟ

 

Σελίδα [Στοιχεία ΔΕ ή ΕΔΕ]

[Προσδιορισμός προϊόντος] 

Μπορείτε να βάλετε κείμενο έως 5.000 χαρακτήρες. Επιτρέπεται η επικόλληση κειμένου από αντιγραφή.

Συμπληρώνονται αντίστοιχα

[Αριθμος κυρίου Δ.Ε. ή Ε.Δ.Ε.]

[Ημερομηνία κατάθεσης  κυρίου Δ.Ε. ή Ε.Δ.Ε.]

[Ημερομηνία χορήγησης  κυρίου Δ.Ε. ή Ε.Δ.Ε.]

[Ημερομηνία λήξης  κυρίου Δ.Ε. ή Ε.Δ.Ε.]

 

[Ευρωπαϊκή άδεια]

Πατάτε Προσθήκη και συμπληρώνετε τον [Αριθμό Κυκλοφορίας],  την [Ημερομηνία Κυκλοφορίας] και τη [Χώρα] και  κατόπιν πατάτε Αποθήκευση

Ακολούθως πατάτε προσθήκη και συμπληρώνετε εάν υπάρχουν και άλλα δεδομένα.

[Προσδιορισμός προϊόντος για το οποίο ζητείται προστασία]

Μπορείτε να βάλετε περιγραφή 5.000 χαρακτήρες.  Επιτρέπεται η επικόλληση αντιγραμμένου κειμένου.

[Πρώτη άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα]

Πατάτε Προσθήκη και συμπληρώνετε τον Αριθμό και την Ημερομηνία πρώτης κατάθεσης στην Ελλάδα και κατόπιν πατάτε Αποθήκευση

Ακολούθως πατάτε προσθήκη και συμπληρώνετε 

Τέλος, πατάτε ΕΠΟΜΕΝΟ

Σελίδα [Αιτών]:

Ο  Αιτών μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Για κάθε αίτηση απαιτείται τουλάχιστον ένας ή περισσότεροι αιτούντες.

Συμπληρώνετε τα στοιχεία του Πρώτου Αιτούντος και μετά πατώντας την επιλογή [Προσθήκη] ανοίγει η σχετική φόρμα και μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον πρόσωπα.

Συμπληρώνετε τα απαιτούμενα στοιχεία για κάθε έναν ξεχωριστά και για κάθε επιπλέον πρόσωπο πατάτε την επιλογή [Αποθήκευση].

Τα υποχρεωτικά πεδία εμφανίζονται με κόκκινο αστερίσκο (*).

Αν δεν συμπληρωθούν τα υποχρεωτικά πεδία το σύστημα δεν θα σας αφήσει να προχωρήσετε.

[Είδος προσώπου] επιλέγετε Φυσικό Πρόσωπο, ΝΠΔΔ ή άλλον τύπου από τη λίστα.

[Εκπαιδευτικό ίδρυμα] εάν επιλέξετε Εκπαιδευτικό ίδρυμα ανοίγει ο κατάλογος απ’ όπου επιλέγετε το αντίστοιχο.

[Ref/No κωδικός] είναι για χρήση δικηγορικών γραφείων

[Ποσοστό δικαιωμάτων] Συμπληρώνετε το ποσοστό των δικαιωμάτων του κάθε καταθέτη εφόσον διαφοροποιείται. Εάν τα ποσοστά είναι εξ αδιαιρέτου δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του πεδίου.

Για τους κατοίκους Ελλάδος πρώτα βάζετε τον Τ.Κ. και το σύστημα συμπληρώνει αυτομάτως την Πόλη.

Σελίδα[Πληρεξούσιος]

Εφόσον η αίτηση κατατίθεται από πληρεξούσιο κλικάρετε το πεδίο 

Η αίτηση κατατίθεται από πληρεξούσιο

αλλιώς αγνοείτε αυτή τη σελίδα.

Εφόσον ο πληρεξούσιος είναι και αντίκλητος κλικάρετε τη σχετική ένδειξη

Ο πληρεξούσιος είναι και αντίκλητος

αλλιώς την αγνοείτε.

Θυμηθείτε ότι εάν ο κυρίως καταθέτης είναι κάτοικος εξωτερικού η δήλωση αντικλήτου είναι υποχρεωτική.

Συμπληρώνονται τα ατομικά στοιχεία του πληρεξουσίου όπως εμφανίζονται στο πληρεξούσιο.

[Επώνυμο]

[Ονομα]

[Κωδικός πληρεξουσίου] (εφόσον υπάρχει)

Ο κωδικός πληρεξουσίου συμπληρώνεται προαιρετικά από τους ήδη συνεργάτες του ΟΒΙ για διευκόλυνση των υπηρεσιών και μόνο και δεν έχει περαιτέρω χρήση.

Συμπληρώνονται τα λοιπά στοιχεία και αν ο πληρεξούσιος είναι στέλεχος εταιρείας κλικάρεται η ένδειξη

Ο πληρεξούσιος είναι στέλεχος δικηγορικής εταιρείας

και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα στοιχεία.

Τέλος, αναρτάται/ώνται το/τα πληρεξούσιο/σια κατά περίπτωση.

Σελίδα [Αρχεία Αίτησης]

Αναρτάτε τα αρχεία σε μορφή pdf, όχι μεγαλύτερα των 10 ΜΒ και όχι κλειδωμένα.

Σελίδα [Πληρωμές]

Σημαντική σημείωση : προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτηση είναι υποχρεωτική η πληρωμή του Τέλους Κατάθεσης.

Το Τέλος Κατάθεσης ανέρχεται σε 1.200 ευρώ.

[Πληρωτέο]  εμφανίζεται το τελικό πληρωτέο το οποίο θα πρέπει να πληρώσετε.

Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη όσες φορές θέλετε μέχρι να πατήσετε [Υποβολή]

Εφόσον έχετε ελέγξει την οθόνη και έχετε κάνει τις επιθυμητές επιλογές κλικάρετε απαραιτήτως τη δήλωση

Τα στοιχεία που δηλώνω είναι σωστά

και κατόπιν πατώντας 

ΥΠΟΒΟΛΗ  οδηγείστε αυτόματα στον κατάλογο των αιτήσεών σας.

Δίπλα στον τίτλο της αίτησης που μόλις υποβάλατε εμφανίζεται το πληρωτέο σε μπλε πλαίσιο. Πατώντας εκεί μεταφέρεστε στο περιβάλλον της Τράπεζας για να πληρώσετε.

Μπορείτε να πληρώσετε αργότερα χωρίς η αίτησή σας να αλλοιωθεί αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είναι έγκυρη αν δεν ολοκληρωθεί η πληρωμή.

Αφού πραγματοποιηθεί η πληρωμή εμφανίζεται κατάλογος των αιτήσεών σας.

Σημειώνεται ότι τρόποι πληρωμής είναι :

 με κατάθεση όπου επιθυμείτε με τη χρήση κωδικού κατάθεσης RF που εμφανίζεται μόλις πατήσετε πληρωμή 

ή 

με οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα 

ή 

Masterpass