Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

Όροι χρήσης και όροι πληρωμής

Πριν ξεκινήσετε

 

Πριν απ’ όλα πρέπει να εγγραφείτε στο σύστημα ή να συνδεθείτε εφόσον είστε ήδη εγγεγραμμένος. Για οδηγίες εγγραφής εδώ.

Πριν ξεκινήσετε και για να αποφύγετε τις καθυστερήσεις σας παρακαλουμε να προσέξετε τα εξής :

Βήμα 1

Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε και έχετε πρόχειρα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία σας.  Οπωσδήποτε:

ΑΦΜ

Τ.Κ.

E-mail και

τηλέφωνα

τα δικά σας και των υπολοίπων καταθετών εφόσον πρόκειται για πολλούς.

Βήμα 2

Εδώ   επιλέξτε το είδος πιστοποιητικού που επιθυμείτε ώστε να δείτε αναλυτικές οδηγίες και απαιτούμενα στοιχεία και αρχεία.

Βήμα 3

Διασφαλίστε ότι έχετε όλα τα απαιτούμενα αρχεία και δικαιολογητικά που χρειάζονται σε  ψηφιακή μορφή (αρχείο pdf) ώστε να μπορέσετε να τα αναρτήσετε.

 

 

Ελληνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με αρ. 9. στο αρχείο του Ο.Β.Ι. Πρόκειται για ταχύμετρο του 1920.