Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ

 

 

Χρήσιμη σημείωση :

Μπορείτε να περιηγηθείτε στην αίτηση και να συμπληρώσετε τα δεδομένα με όποια σειρά θέλετε. Ακόμη μπορείτε να επιστρέψετε στις ενότητες όσες φορές επιθυμείτε για έλεγχο  και να αποθηκεύσετε προσωρινά την αίτησή σας,  μέχρι την Οριστική κατάθεση.Από την Οριστική κατάθεση και μετά δεν μπορείτε να αλλάξετε τίποτε.

Πριν ξεκινήσετε, θα πρέπει να έχετε τις απαραίτητες πληροφορίες (Διευθύνσεις, ΑΦΜ, Τ.Κ) καθώς και όλα τα αναγκαία αρχεία σε ψηφιακή μορφή.

 

 

Καρτέλα (Tab) «Στοιχεία αίτησης»

Επιλέγετε το είδος της αίτησης.

[ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ]

 

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

 

Καρτέλα (Tab) «Στοιχεία Τοπογραφίας»(Η συμπλήρωση των  πεδίων που εμφανίζονται με κόκκινο αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική.)

[Ο ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ*] : επιλέγετε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω πεδία:

Δήλωση πρώτης μη εμπιστευτικής εμπορικής εκμετάλλευσης :

[Αριθμός]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον αριθμό.

[Ημερομηνία]: Επιλέξτε την ημερομηνία από ημερολόγιο που εμφανίζεται.

[Χώρα εμπορικής εκμετάλλευσης]: Επιλέγετε προαιρετικά την χώρα από τον κατάλογο που εμφανίζεται.

[Τίτλος]: Συμπληρώνεται προαιρετικά τον τίτλο ο οποίος θα πρέπει να είναι σύντομος και ενδεικτικός του αντικειμένου της εφεύρεσης. Δεν θα πρέπει να περιέχει ονομασίες, ξένες λέξεις, σήματα.

 

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

 

 

Καρτέλα (Tab) «Καταθέτης»(Η συμπλήρωση των  πεδίων που εμφανίζονται με κόκκινο αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική.)

Στοιχεία καταθέτη: Συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία

[Επώνυμο ή επωνυμία*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το επώνυμο ή την επωνυμία.

[Όνομα]: Συμπληρώστε προαιρετικά το όνομα.

[Όνομα πατρός]: Συμπληρώστε προαιρετικά το όνομα πατρός.

[Εθνικότητα]: Επιλέξτε προαιρετικά από τον κατάλογο που εμφανίζεται.

[Ποσοστό δικαιωμάτων*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το ποσοστό δικαιωμάτων.

Στοιχεία Διεύθυνσης: Συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία

[Διεύθυνση*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά την Διεύθυνση.

[Χώρα*]: Επιλέξτε υποχρεωτικά από τον κατάλογο που εμφανίζεται.

[Τ.Κ]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον ταχυδρομικό κώδικα.

[Πόλη]: Συμπληρώστε προαιρετικά την πόλη.

Στοιχεία επικοινωνίας: Συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία

[Email*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το email σας. Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστό το email του καταθέτη, εισάγετε το email του πληρεξουσίου.

[Τηλέφωνο]: Συμπληρώστε προαιρετικά το τηλέφωνο.

[Fax]: Συμπληρώστε προαιρετικά το fax.

 

Καταθέτες

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προσθέσετε περισσότερους από έναν καταθέτες, επιλέγετε:

[Προσθήκη καταθέτη] και συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία ομοίως με τον κυρίως καταθέτη.

 Τέλος, επιλέγετε:

[Αποθήκευση] και αποθηκεύετε τα στοιχεία  των λοιπών καταθετών.

 

Αντίκλητος

Εάν ο καταθέτης είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού πρέπει να ορίσει αντίκλητο.

[Επιθυμώ να δηλώσω αντίκλητο]: Επιλέξτε σε περίπτωση που επιθυμείτε να δηλώσετε αντίκλητο.

Προσωπικά Στοιχεία  :

[Επώνυμο*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το επώνυμο.

[Όνομα*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το όνομα.

[Κωδικός αντίκλητου]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον κωδικό  αντίκλητου.

 Διεύθυνση :

[Διεύθυνση*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά την Διεύθυνση.

[Χώρα]: Επιλέξτε προαιρετικά από τον κατάλογο που εμφανίζεται.

[Τ.Κ]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον ταχυδρομικό κώδικα.

[Πόλη]: Συμπληρώστε προαιρετικά την πόλη.

Στοιχεία επικοινωνίας :

[Email*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το email σας. Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστό το email του καταθέτη, εισάγετε το email του πληρεξουσίου.

[Τηλέφωνο]: Συμπληρώστε προαιρετικά το κινητό σας τηλέφωνο.

[Fax ή σταθερό]: Συμπληρώστε προαιρετικά το fax ή το σταθερό σας τηλέφωνο.

[Έγγραφο διορισμού αντικλήτου]: Επισυνάπτετε προαιρετικά το αρχείο του  σχετικού σχεδίου το οποίο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF, να μην ξεπερνά σε μέγεθος  τα 10ΜΒ και να μην είναι κλειδωμένο.

 

*Εάν ο καταθέτης είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού πρέπει να ορίσει αντίκλητο με διεύθυνση στην Ελλάδα και να δηλώσει ο καταθέτης ότι υποβάλλεται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.Η υπεύθυνη δήλωση δεν αποτελεί απαραίτητο έγγραφο της κατάθεσης. Μπορεί να προσκομισθεί στον ΟΒΙ εντός 4 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης.

 

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

 

Καρτέλα (Tab) «Δημιουργός»(Η συμπλήρωση των  πεδίων που εμφανίζονται με κόκκινο αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική.)

Στοιχεία:

[Επώνυμο ή επωνυμία*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το επώνυμο ή την επωνυμία.

[Όνομα]: Συμπληρώστε προαιρετικά το όνομα.

[Όνομα πατρός]: Συμπληρώστε προαιρετικά το όνομα πατρός.

[Εθνικότητα]: Επιλέξτε προαιρετικά την εθνικότητα από τον κατάλογο που εμφανίζεται.

[Ποσοστό δικαιωμάτων*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το ποσοστό δικαιωμάτων.

Στοιχεία διεύθυνσης :

[Διεύθυνση*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά την Διεύθυνση.

[Χώρα*]: Επιλέξτε υποχρεωτικά από τον κατάλογο που εμφανίζεται.

[Τ.Κ]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον ταχυδρομικό κώδικα.

[Πόλη]: Συμπληρώστε προαιρετικά την πόλη.

Στοιχεία επικοινωνίας :

[Email*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το email σας. Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστό το email του καταθέτη, εισάγετε το email του πληρεξουσίου.

[Τηλέφωνο]: Συμπληρώστε προαιρετικά το κινητό σας τηλέφωνο.

[Fax]: Συμπληρώστε προαιρετικά το fax.

[Δικαιώματα τίτλου*]: Επιλέγετε υποχρεωτικά τον τρόπο που ο καταθέτης απέκτησε το δικαίωμα κατάθεσης από τα παρακάτω.

[Λόγω σύμβασης μεταβίβασης δικαιωμάτων]: (Σημ: Αν υπάρχει μία ομάδα εφευρετών με κοινά χαρακτηριστικά, πχ. Ομάδα υπαλλήλων μιας εταιρείας που υπέγραψε από κοινού εκχώρηση δικαιωμάτων προς την εταιρεία)

[Ημερομηνία μεταβίβασης]: Επιλέξτε προαιρετικά ημερομηνία μεταβίβασης από το ημερολόγιο που εμφανίζεται.

[Λόγω κληρονομικής διαδοχής]

[Λόγω συμβατικής σχέσης εργοδότη εργαζόμενου (υπηρεσιακής)]: αν είναι το προϊόν συμβατικής σχέσης εργοδότη-εργαζομένου, τότε το δικαίωμα ανήκει εξ ’ολοκλήρου στον εργοδότη.

[Λόγω συμβατικής σχέσης εργοδότη εργαζόμενου (εξαρτημένης)]: εάν η εφεύρεση που πραγματοποιείται είναι από εργαζόμενο με χρήση υλικών, μέσων της επιχείρησης που εργάζεται, τότε 40% ανήκει στον εργοδότη και το 60% στον εργαζόμενο και η αίτηση συνυποβάλλεται.

[Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό εταιρείας με ερευνητικό σκοπό]

[Άλλο]

[Προσδιορίστε το άλλο*]: Περιγράψε υποχρεωτικά τον τρόπο απόκτησης δικαιώματος,συνοπτικά.

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προσθέσετε περισσότερους από έναν δημιουργούς, επιλέγετε:

[Προσθήκη δημιουργού] και συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία ομοίως με τον κυρίως δημιουργό.

 Τέλος, επιλέγετε:

[Αποθήκευση] και αποθηκεύετε τα στοιχεία  των λοιπών δημιουργών.

 

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

 

Καρτέλα (Tab) «Έγγραφα Αίτησης»

[Περιγραφή]: Επισυνάπτετε προαιρετικά τα αρχεία στην Γλώσσα που επιθυμείτε στο αντίστοιχο πεδίο (π.χ στο πεδίο [Ελληνικά]  την περιγραφή στα ελληνικά κ.ο.κ.).Τα αρχεία θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF το μεγεθός τους να μην ξεπερνά τα 10 MB και να μην είναι κλειδωμένα.Σε περίπτωση που η Περιγραφή είναι σε μια από τις επίσημες γλώσσες, θα πρέπει σε διάστημα 4 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης,να προσκομισθεί η μετάφρασή της στα ελληνικά.

[Σχέδια]: Επισυνάπτετε προαιρετικά τα  σχέδια που αφορούν στην αίτηση σας τα οποία θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF, το μεγεθός τους να μην ξεπερνά τα 10 MB και να μην είναι κλειδωμένα.

[Εικόνες]: Επισυνάπτετε προαιρετικά τις εικόνες που αφορούν στην αίτηση οι οποίες θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF, το μεγεθός τους να μην ξεπερνά τα 10 MB και να μην είναι κλειδωμένες.

[Έγγραφα πρώτης μη εμπιστευτικής εμπορικής εκμετάλλευσης]: Επισυνάπτετε προαιρετικά  τα έγγραφα πρώτης μη εμπιστευτικής εμπορικής εκμετάλλευσης, τα οποία  θα πρέπει να σε μορφή PDF, το μεγεθός τους να μην ξεπερνά τα 10 MB και να μην είναι κλειδωμένα.

[Μεταφρασμένα έγγραφα πρώτης μη εμπιστευτικής εμπορικής εκμετάλλευσης]: Επισυνάπτετε προαιρετικά  τα μεταφρασμένα έγγραφα πρώτης μη εμπιστευτικής εμπορικής εκμετάλλευσης,τα οποία  θα πρέπει να σε μορφή PDF, το μεγεθός τους να μην ξεπερνά τα 10 MB και να μην είναι κλειδωμένα.

 

Καρτέλα (Tab) «Πληρεξούσιος»(Η συμπλήρωση των  πεδίων που εμφανίζονται με κόκκινο αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική.)

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να δηλώσετε πληρεξούσιο:

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να δηλώσετε πληρεξούσιο και  έχει προηγηθεί εγγραφή στοιχείων πληρεξουσίου  επιλέξτε:

[Ενημέρωση στοιχείων πληρεξουσίου] ώστε να γίνει αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων πληρεξουσιου.

Επιλέξτε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

Εάν δεν έχει προηγηθεί εγγραφή στοιχείων πληρεξουσίου επιλέξτε:

[Η αίτηση κατατίθεται από πληρεξούσιο] και συμπληρώνετε τα παρακάτω:

[Ο πληρεξούσιος είναι και αντίκλητος]: Επιλέξτε εφόσον ο πληρεξούσιος είναι και αντίκλητος.

Ατομικά στοιχεία :

[Επώνυμο*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το επώνυμο.

[Όνομα*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το όνομα.

[Κωδικός πληρεξουσίου (εφόσον υπάρχει)]:Ο κωδικός πληρεξουσίου συμπληρώνεται προαιρετικά από τους συνεργάτες του ΟΒΙ για διευκόλυνση των υπηρεσιών και μόνο.

[Κωδικός Αντικλήτου]: Η επιλογή εισαγωγής κωδικού αντικλήτου ενεργοποιείται σε περίπτωση που έχετε επιλέξει [Ο πληρεξούσιος είναι και αντίκλητος] και συμπληρώνεται προαιρετικά.

Στοιχεία Διεύθυνσης :

[Διεύθυνση*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά την διεύθυνση.

[Χώρα]: Συμπληρώστε προαιρετικά την χώρα.

[Τ.Κ]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον ταχυδρομικό κώδικα.

[Πόλη]: Συμπληρώστε προαιρετικά την Πόλη.

Στοιχεία επικοινωνίας :

[Email*]:Συμπληρώστε υποχρεωτικά το email.

[Τηλέφωνο]: Συμπληρώστε προαιρετικά το τηλέφωνο.

[Fax]: Συμπληρώστε προαιρετικά το fax.

[O πληρεξούσιος είναι στέλεχος δικηγορικής εταιρείας]: Επιλέξτε σε περίπτωση που ο πληρεξούσιος είναι στέλεχος δικηγορικής εταιρείας και συμπληρώστε τα παρακάτω:

Εταιρικά στοιχεία :

[Επώνυμο ή επωνυμία*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το επώνυμο ή την επωνυμία της δικηγορικής εταιρείας.

[Όνομα]: Συμπληρώστε προαιρετικά το όνομα.

[Κωδικός πληρεξουσίου (εφόσον υπάρχει)]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον κωδικό πληρεξουσίου.

[Α.Φ.Μ]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον Α.Φ.Μ.

[Γενικό Πληρεξούσιο]: Επισυνάπτετε προαιρετικά το σχετικό έγγραφο γενικού Πληρεξουσίου, το οποίο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF, να μην ξεπερνά σε μέγεθος  τα 10ΜΒ και να μην είναι κλειδωμένο.

[Εδικό Πληρεξούσιο]: Επισυνάπτετε προαιρετικά το σχετικό έγγραφο ειδικού Πληρεξουσίου, το οποίο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF, να μην ξεπερνά σε μέγεθος  τα 10ΜΒ και να μην είναι κλειδωμένο.

 

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

Καρτέλα (Tab) «Πληρωμές»

Σημαντική σημείωση : προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτηση είναι υποχρεωτική η πληρωμή του Τέλους Κατάθεσης .Το Τέλος Κατάθεσης ανέρχεται σε 231 ευρώ.

 [Πληρωτέο]  εμφανίζεται το τελικό ποσό το οποίο θα πρέπει να πληρώσετε.

[Τα στοιχεία που δηλώνω είναι σωστά]: Επιλέξτε για να αποστείλετε την αίτηση σας.

Επιλέγετε [ΑΠΟΣΤΟΛΗ]

Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη όσες φορές θέλετε μέχρι να επιλέξετε [Αποστολή]. Αν δεν συμπληρωθούν τα υποχρεωτικά πεδία το σύστημα δεν θα σας επιτρέψει να αποστείλετε την αίτησή σας. Μέτα την αποστολή τις αίτηση σας, οδηγείστε αυτόματα στις Υποβληθείσες Αιτήσεις.

Μπορείτε να πληρώσετε αργότερα χωρίς η αίτησή σας να αλλοιωθεί αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είναι έγκυρη αν δεν ολοκληρωθεί η πληρωμή.

Για να πληρώσετε την αίτηση σας, πρέπει να επιλέξετε το ποσό που βρίσκετε στο πεδίο Πληρωμές στις Υποβληθείσες Αιτήσεις.

 

[Τρόπος πληρωμής]

Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω τρόπους:

    • μέσω web banking σε οποιαδήποτε τράπεζα. Στο περιβάλλον της τράπεζας, επιλέγουμε στη κατηγορία «Πληρωμές», από τη λίστα των διαθέσιμων πληρωμών, την κατηγορία «Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)» και εισάγουμε  τον αντίστοιχο κωδικό πληρωμής RF στο αντίστοιχο πεδίο «Κωδικός Πληρωμής».
    • μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners, Discover.(συμφωνώντας με τους όρους χρήσης επιλέγοντας παράλληλα  τον τρόπο πληρωμής).
    • με χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass (για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στην τράπεζα σας).

 

Καρτέλα (Tab) «Οριστικοποιήσεις»

Αφού πραγματοποιηθεί η πληρωμή, επιλέγοντας την αίτησή σας από τις Υποβληθείσες Αιτήσεις, θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της αίτησης.