Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Χρήσιμη σημείωση :

Μπορείτε να περιηγηθείτε στην αίτηση και να συμπληρώσετε τα δεδομένα με όποια σειρά θέλετε. Ακόμη μπορείτε να επιστρέψετε στις ενότητες όσες φορές επιθυμείτε για έλεγχο και να αποθηκεύσετε προσωρινά την αίτησή σας.Από την Οριστική κατάθεση και μετά δεν μπορείτε να αλλάξετε τίποτε.

Πριν ξεκινήσετε, θα πρέπει να έχετε τις απαραίτητες πληροφορίες (Διευθύνσεις, ΑΦΜ, Τ.Κ) καθώς και όλα τα αναγκαία αρχεία σε ψηφιακή μορφή.

 

Καρτέλα (Tab) “Στοιχεία αίτησης.”(Η συμπλήρωση των πεδίων που εμφανίζονται με κόκκινο αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική.)

[Αίτηση Πιστοποιητικού Προτεραιότητας*]: Επιλέξτε υποχρεωτικά το συγκεκριμένο πεδίο.

[Αριθμός απαιτούμενων πιστοποιητικών προτεραιότητας*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά τον αριθμό των πιστοποιητικών που επιθυμείτε.

[Σχόλια]: Θα πρέπει να αναφέρετε υποχρεωτικά τον Αριθμό Κατάθεσης ΟΒΙ και τον αριθμό των Πιστοποιητικών Προτεραιότητας.

 

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

 

Καρτέλα (Tab) “Αιτών.”(Η συμπλήρωση των πεδίων που εμφανίζονται με κόκκινο αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική.)

Στοιχεία Αιτούντος/Πληρεξουσίου: Συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία

[Επώνυμο/Επωνυμία*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το επώνυμο ή την επωνυμία.

[Όνομα*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το όνομα.

Στοιχεία Διεύθυνσης : Συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία

[Διεύθυνση*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά την Διεύθυνση.

[Χώρα]: Επιλέξτε προαιρετικά από τον κατάλογο που εμφανίζεται.

[Τ.Κ]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον ταχυδρομικό κώδικα.

[Πόλη]: Συμπληρώστε προαιρετικά την πόλη.

Στοιχεία επικοινωνίας: Συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία

[Email]: Συμπληρώστε προαιρετικά το email σας. Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστό το email του καταθέτη, εισάγετε το email του πληρεξουσίου.

[Τηλέφωνο*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το τηλέφωνο.

 

[Πληρεξούσιο]: Επισυνάψτε προαιρετικά το πληρεξούσιο το οποίο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF,  το μεγεθός του να μην ξεπερνά τα 10 MB και να μην είναι κλειδωμένο.

 

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

 

Καρτέλα (Tab) “Πληρωμές”

Σημαντική σημείωση : προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτηση είναι υποχρεωτική η πληρωμή του Τέλους Κατάθεσης η οποία  ανέρχεται στα 50 ευρώ.

Κάθε επιπλέον πιστοποιητικό προτεραιότητας χρεώνεται 50 ευρώ.

[Πληρωτέο] εμφανίζεται το τελικό ποσό το οποίο θα πρέπει να πληρώσετε.

Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη όσες φορές θέλετε μέχρι να επιλέξετε [ΑΠΟΣΤΟΛΗ].*Εφόσον επιλέξετε Αποστολή, οδηγείστε αυτόματα στις Υποβληθείσες Αιτήσεις.

Μπορείτε να πληρώσετε αργότερα χωρίς η αίτησή σας να αλλοιωθεί αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είναι έγκυρη αν δεν ολοκληρωθεί η πληρωμή.

Για να πληρώσετε την αίτηση σας, πρέπει να επιλέξετε το ποσό που βρίσκετε στο πεδίο Πληρωμές στις Υποβληθείσες Αιτήσεις.

[Τρόπος πληρωμής]

Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω τρόπους:

    • μέσω web banking σε οποιαδήποτε τράπεζα. Στο περιβάλλον της τράπεζας, επιλέγουμε στη κατηγορία «Πληρωμές», από τη λίστα των διαθέσιμων πληρωμών, την κατηγορία «Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)» και εισάγουμε τον αντίστοιχο κωδικό πληρωμής RF στο αντίστοιχο πεδίο «Κωδικός Πληρωμής».
    • μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners, Discover.(συμφωνώντας με τους όρους χρήσης επιλέγοντας παράλληλα  τον τρόπο πληρωμής).
    • με χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass (για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στην τράπεζα σας).

 

*Μέτα την αποστολή της αίτηση σας ,οδηγείστε αυτόματα στις Υποβληθείσες Αιτήσεις, όπου, εάν εκκρεμεί κάποιο τέλος, μπορείτε να τακτοποιήσετε την πληρωμή αυτού.

 

Καρτέλα (Tab) “Οριστικοποιήσεις”

Αφού πραγματοποιηθεί η αποστολή της αίτησης σας, μπορείτε να  δείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση αυτής επιλέγοντας την από τις Υποβληθείσες Αιτήσεις.