Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ Ε.Δ.Ε

 

 

Χρήσιμη σημείωση :

Μπορείτε να περιηγηθείτε στην αίτηση και να συμπληρώσετε τα δεδομένα με όποια σειρά θέλετε. Ακόμη μπορείτε να επιστρέψετε στις ενότητες όσες φορές επιθυμείτε για έλεγχο  και να αποθηκεύσετε προσωρινά την αίτησή σας,  μέχρι την Οριστική κατάθεση.Από την Οριστική κατάθεση και μετά δεν μπορείτε να αλλάξετε τίποτε.

Πριν ξεκινήσετε, θα πρέπει να έχετε τις απαραίτητες πληροφορίες (Διευθύνσεις, ΑΦΜ, Τ.Κ) καθώς και όλα τα αναγκαία αρχεία σε ψηφιακή μορφή.

 

Καρτέλα (Tab) “Στοιχεία αίτησης” (Η συμπλήρωση των  πεδίων που εμφανίζονται με κόκκινο αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική.)

[Με την αίτηση αυτή ζητείται*]: Επιλέγετε υποχρεωτικά το είδος της αίτησης:

[ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (Β1)]

[ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (Β2)]

[ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ Ή ΑΝΑΚΛΗΘΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (Β3)]

[ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ]

* Έχετε προθεσμία κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Διπλώματος Β1,Β2,Β3 εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΕΓΔΕ.

[Αριθμός κατάθεσης Ευρωπαϊκής Αίτησης*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά τον αριθμό κατάθεσης Ευρωπαϊκής Αίτησης.

[Ημερομηνία κατάθεσης Ευρωπαϊκής Αίτησης]: Επιλέξτε υποχρεωτικά ημερομηνία κατάθεσης από το ημερολόγιο που εμφανίζεται.

[Αριθμός Δημοσίευσης Ευρωπαϊκού Διπλώματος*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά τον αριθμό Δημοσίευσης Ευρωπαϊκού Διπλώματος.

[Ημερομηνία δημοσίευσης Ευρωπαϊκού Διπλώματος]: Επιλέξτε υποχρεωτικά ημερομηνία δημοσίευσης από το ημερολόγιο που εμφανίζεται.

[Τίτλος στα Ελληνικά*]: Συμπληρώνετε υποχρεωτικά τη μετάφραση του ξενόγλωσσου τίτλου του Ευρωπαϊκού Δ.Ε.Ο τίτλος θα πρέπει να είναι σύντομος και ενδεικτικός του αντικειμένου της εφεύρεσης. Δεν θα πρέπει να περιέχει ονομασίες, ξένες λέξεις και σήματα.

 

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

 

Καρτέλα (Tab) “Καταθέτης/ες” (Η συμπλήρωση των  πεδίων που εμφανίζονται με κόκκινο αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική.)

Στοιχεία καταθέτη:

[Είδος προσώπου*]: Επιλέξτε υποχρεωτικά είδος προσώπου.

Εάν επιλέξετε:

[Φυσικό Πρόσωπο]: Συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία:

[Ref/no Κωδικός]: Αριθμός για χρήση δικηγορικών γραφείων. Η συμπλήρωση του είναι προαιρετική.

[Επώνυμο ή επωνυμία*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το επώνυμο ή την επωνυμία.

[Όνομα]: Συμπληρώστε προαιρετικά το όνομα.

[Όνομα πατρός]: Συμπληρώστε προαιρετικά το όνομα πατρός.

[Εθνικότητα]: Επιλέξτε προαιρετικά από τον κατάλογο που εμφανίζεται.

Στοιχεία Διεύθυνσης:

[Διεύθυνση*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά την Διεύθυνση.

[Χώρα*]: Επιλέξτε υποχρεωτικά από τον κατάλογο που εμφανίζετε.

[Τ.Κ]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον ταχυδρομικό κώδικα.

[Πόλη]: Συμπληρώστε προαιρετικά την πόλη.

Στοιχεία επικοινωνίας:

[Email*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το email σας. Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστό το email του καταθέτη, εισάγετε το email του πληρεξουσίου.

[Τηλέφωνο]: Συμπληρώστε προαιρετικά το κινητό ή το σταθερό σας τηλέφωνο.

[Fax ή σταθερό]:Συμπληρώστε προαιρετικά το fax ή το σταθερό σας τηλέφωνο.

Εάν επιλέξετε:

[Νομικό Πρόσωπο]: Συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία:

[Ref/no Κωδικός]: Αριθμός για χρήση δικηγορικών γραφείων.Η συμπλήρωση του είναι προαιρετική.

[Επώνυμο ή επωνυμία*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το επώνυμο ή επωνυμία.

Στοιχεία Διεύθυνσης:

[Διεύθυνση*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά την Διεύθυνση.

[Χώρα*]: Επιλέξτε υποχρεωτικά την χώρα από τον κατάλογο που εμφανίζεται.

[Τ.Κ]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον ταχυδρομικό κώδικα.

[Πόλη]: Συμπληρώστε προαιρετικά την πόλη.

Στοιχεία επικοινωνίας:

[Email*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το email σας. Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστό το email του καταθέτη, εισάγετε το email του πληρεξουσίου.

[Τηλέφωνο]: Συμπληρώστε προαιρετικά το κινητό ή το σταθερό σας τηλέφωνο.

[Fax ή σταθερό]: Συμπληρώστε προαιρετικά το fax ή το σταθερό σας τηλέφωνο.

Εάν επιλέξετε:

[Εκπαιδευτικό ίδρυμα]: Συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία:

[Εκπαιδευτικό ίδρυμα]: Συμπληρώστε προαιρετικά το εκπαιδευτικό ίδρυμα.

[Ref/no Κωδικός]: Αριθμός για χρήση δικηγορικών γραφείων.Η  συμπλήρωση του είναι προαιρετική.

[Επώνυμο ή επωνυμία*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το επώνυμο ή επωνυμία.

Στοιχεία Διεύθυνσης:

[Διεύθυνση*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά την Διεύθυνση.

[Χώρα*]: Επιλέξτε υποχρεωτικά από τον κατάλογο που εμφανίζετε.

[Τ.Κ]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον ταχυδρομικό κώδικα.

[Πόλη]: Συμπληρώστε προαιρετικά την πόλη.

Στοιχεία επικοινωνίας:

[Email*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το email σας. Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστό το email του καταθέτη, εισάγετε το email του πληρεξουσίου.

[Τηλέφωνο]: Συμπληρώστε προαιρετικά το κινητό ή το σταθερό σας τηλέφωνο.

[Fax ή σταθερό]: Συμπληρώστε προαιρετικά το fax ή το σταθερό σας τηλέφωνο.

Εάν επιλέξετε:

[Άλλο]: Συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία:

[Ref/no Κωδικός]: Αριθμός για χρήση δικηγορικών γραφείων.Η συμπλήρωση του είναι προαιρετική.

[Επώνυμο ή επωνυμία*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το επώνυμο.

Στοιχεία Διεύθυνσης:

[Διεύθυνση*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά την Διεύθυνση.

[Χώρα*]: Επιλέξτε υποχρεωτικά από τον κατάλογο που εμφανίζετε.

[Τ.Κ]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον ταχυδρομικό κώδικα.

[Πόλη]: Συμπληρώστε προαιρετικά την πόλη.

Στοιχεία επικοινωνίας:

[Email*]: συμπληρώστε υποχρεωτικά το email σας. Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστό το email του καταθέτη, εισάγετε το email του πληρεξουσίου.

[Τηλέφωνο]: Συμπληρώστε προαιρετικά το κινητό ή το σταθερό σας τηλέφωνο.

[Fax ή σταθερό]: Συμπληρώστε προαιρετικά το fax ή το σταθερό σας τηλέφωνο.

 

Καταθέτες

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προσθέσετε περισσότερους από έναν καταθέτες, επιλέγετε:

[Προσθήκη καταθέτη] και συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία ομοίως με τον κυρίως καταθέτη.

 Τέλος, επιλέγετε:

[Αποθήκευση] και αποθηκεύετε τα στοιχεία  των λοιπών καταθετών.

 

Αντίκλητος

Εάν ο καταθέτης είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού πρέπει να ορίσει αντίκλητο.

[Επιθυμώ να δηλώσω αντίκλητο]: Επιλέξτε σε περίπτωση που επιθυμείτε να δηλώσετε αντίκλητο.

Προσωπικά στοιχεία :

[Επώνυμο*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το επώνυμο.

[Όνομα*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το όνομα.

[Κωδικός αντίκλητου]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον κωδικό  αντίκλητου.

Διεύθυνση :

[Διεύθυνση*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά την Διεύθυνση.

[Τ.Κ]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον ταχυδρομικό κώδικα.

[Πόλη]: Συμπληρώστε προαιρετικά την πόλη.

Στοιχεία επικοινωνίας :

[Email*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το email σας. Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστό το email του καταθέτη, εισάγετε το email του πληρεξουσίου.

[Τηλέφωνο*]: Συμπληρώστε προαιρετικά το τηλέφωνο.

[Fax]: Συμπληρώστε προαιρετικά το fax.

[Έγγραφο διορισμού αντικλήτου]: Επισυνάπτετε προαιρετικά το αρχείο του σχετικού εγγράφου, τα οποία θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF, να μην ξεπερνούν σε μέγεθος   τα 10 ΜΒ και να μην είναι κλειδωμένα.

*Εάν ο καταθέτης είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού πρέπει να ορίσει αντίκλητο με διεύθυνση στην Ελλάδα και να δηλώσει ο καταθέτης ότι υποβάλλεται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.Η υπεύθυνη δήλωση δεν αποτελεί απαραίτητο έγγραφο της κατάθεσης. Μπορεί να προσκομισθεί στον ΟΒΙ εντός 4 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης.

 

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

 

Καρτέλα (Tab) “Έγγραφα αίτησης” (Η συμπλήρωση των  πεδίων που εμφανίζονται με κόκκινο αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική.)

Εάν έχετε επιλέξει:

[ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (Β1)]    ή

[ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (Β2)]      ή

[ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ Ή ΑΝΑΚΛΗΘΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (Β3)],

Συμπληρώστε τα παρακατω:

[Περιγραφή*]: Επισυνάπτετε υποχρεωτικά το αρχείο της περιγραφής.Το επισυναπτόμενο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF να μην ξεπερνά σε μέγεθος τα 10 MB και να μην είναι κλειδωμένο. Σε περίπτωση που το αρχείο της περιγραφής είναι μεγαλύτερο από 10 ΜΒ μπορείτε να το διαχωρίσετε σε μικρότερα αρχεία και να τα εναποθέσετε στα υπόλοιπα πεδία.

[Αξιώσεις*]: Επισυνάπτετε υποχρεωτικά το αρχείο τις μεταφρασμένες αξιώσεις.Το επισυναπτόμενο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF να μην ξεπερνά σε μέγεθος τα 10 MB και να μην είναι κλειδωμένο.

[Περίληψη*]: Επισυνάπτετε υποχρεωτικά το αρχείο της περίληψης.Το επισυναπτόμενο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF να μην ξεπερνά σε μέγεθος τα 10 MB και να μην είναι κλειδωμένο.

Άλλα :

[Σχέδια]: Επισυνάπτετε προαιρετικά το σχετικό σχέδιο.Το επισυναπτόμενο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF να μην ξεπερνά σε μέγεθος τα 10 MB και να μην είναι κλειδωμένο.

[Ξενόγλωσσα σχέδια]: Επισυνάπτετε προαιρετικά τα ξενόγλωσσα σχέδια.Το επισυναπτόμενο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF να μην ξεπερνά σε μέγεθος τα 10 MB και να μην είναι κλειδωμένο.

[Διαφορετικές αξιώσεις για την Ελλάδα]: Επισυνάπτετε προαιρετικά το αρχείο διαφορετικές αξιώσεις για την Ελλάδα.Το επισυναπτόμενο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF να μην ξεπερνά σε μέγεθος τα 10 MB και να μην είναι κλειδωμένο.

[Έντυπο ΕΓΔΕ]: Επισυνάπτετε προαιρετικά το έντυπο ΕΓΔΕ.Το επισυναπτόμενο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF να μην ξεπερνά σε μέγεθος τα 10 MB και να μην είναι κλειδωμένο.

Πρώτη σελίδα δημοσίευσης :

[Α1]: Επισυνάπτετε προαιρετικά το αρχείο Α1.Το επισυναπτόμενο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF να μην ξεπερνά σε μέγεθος τα 10 MB και να μην είναι κλειδωμένο.

[Α2]: Επισυνάπτετε προαιρετικά το αρχείο Α2.Το επισυναπτόμενο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF να μην ξεπερνά σε μέγεθος τα 10 MB και να μην είναι κλειδωμένο.

[Α3]: Επισυνάπτετε προαιρετικά το αρχείο Α3.Το επισυναπτόμενο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF να μην ξεπερνά σε μέγεθος τα 10 MB και να μην είναι κλειδωμένο.

Άλλα έντυπα ΕΓΔΕ :

[2006Α (Β1)]:  Επισυνάπτετε προαιρετικά το αρχείο 2006Α(Β1), απόφαση χορήγησης Ευρωπαϊκού.Το επισυναπτόμενο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF να μην ξεπερνά σε μέγεθος τα 10 MB και να μην είναι κλειδωμένο.

[2329 (Β2)]: Επισυνάπτετε προαιρετικά το αρχείο 2329 (Β2).Το επισυναπτόμενο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF να μην ξεπερνά σε μέγεθος τα 10 MB και να μην είναι κλειδωμένο.

[2388V (Β3)]: Επισυνάπτετε προαιρετικά το αρχείο 2388V (Β3).Το επισυναπτόμενο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF να μην ξεπερνά σε μέγεθος τα 10 MB και να μην είναι κλειδωμένο.

Άλλα έντυπα :

[Έντυπο (Β1)]: Επισυνάπτετε προαιρετικά το έντυπο (Β1), την πρώτη σελίδα του δημοσιευμένου Ευρωπαϊκού ΔΕ. Το επισυναπτόμενο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF να μην ξεπερνά σε μέγεθος τα 10 MB και να μην είναι κλειδωμένο.Σε περίπτωση που το αρχείο του εντύπου (B1) είναι μεγαλύτερο από 10ΜΒ μπορείτε να το διαχωρίσετε σε μικρότερα αρχεία και να τα εναποθέσετε στο σχετικά πεδία.

[Έντυπο PCT (Α2)]: Επισυνάπτετε προαιρετικά το έντυπο PCT (Α2).Το επισυναπτόμενο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF να μην ξεπερνά σε μέγεθος τα 10 MB και να μην είναι κλειδωμένο.

[Έντυπο (B2)]: Επισυνάπτετε προαιρετικά το έντυπο (Β2).Το επισυναπτόμενο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF να μην ξεπερνά σε μέγεθος τα 10 MB και να μην είναι κλειδωμένο.

[Έντυπο (B3)]: Επισυνάπτετε προαιρετικά το έντυπο (Β3). Το επισυναπτόμενο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF να μην ξεπερνά σε μέγεθος τα 10 MB και να μην είναι κλειδωμένο.

Εάν έχετε επιλέξει:

[ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ],

Συμπληρώστε τα παρακατω:

[Αξιώσεις*]: Επισυνάπτετε υποχρεωτικά το αρχείο των μεταφρασμένων αξιώσεων.Το επισυναπτόμενο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF να μην ξεπερνά σε μέγεθος τα 10 MB και να μην είναι κλειδωμένο.

Άλλα :

[Σχέδια]: Επισυνάπτετε προαιρετικά το σχετικό σχέδιο.Το επισυναπτόμενο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF να μην ξεπερνά σε μέγεθος τα 10 MB και να μην είναι κλειδωμένο.

[Ξενόγλωσσα σχέδια]: Επισυνάπτετε προαιρετικά τα ξενόγλωσσα σχέδια.Το επισυναπτόμενο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF να μην ξεπερνά σε μέγεθος τα 10 MB και να μην είναι κλειδωμένο.

[Διαφορετικές αξιώσεις για την Ελλάδα]: Επισυνάπτετε προαιρετικά το αρχείο διαφορετικές αξιώσεις για την Ελλάδα.Το επισυναπτόμενο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF να μην ξεπερνά σε μέγεθος τα 10 MB και να μην είναι κλειδωμένο.

[Έντυπο ΕΓΔΕ]: Επισυνάπτετε προαιρετικά το έντυπο ΕΓΔΕ.Το επισυναπτόμενο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF να μην ξεπερνά σε μέγεθος τα 10 MB και να μην είναι κλειδωμένο.

Πρώτη σελίδα δημοσίευσης :

[Α1]: Επισυνάπτετε προαιρετικά το αρχείο Α1.Το επισυναπτόμενο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF να μην ξεπερνά σε μέγεθος τα 10 MB και να μην είναι κλειδωμένο.

[Α2]: Επισυνάπτετε προαιρετικά το αρχείο Α2.Το επισυναπτόμενο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF να μην ξεπερνά σε μέγεθος τα 10 MB και να μην είναι κλειδωμένο.

[Α3]: Επισυνάπτετε προαιρετικά το αρχείο Α3.Το επισυναπτόμενο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF να μην ξεπερνά σε μέγεθος τα 10 MB και να μην είναι κλειδωμένο.

Άλλα έντυπα ΕΓΔΕ :

[2006Α (Β1)]:  Επισυνάπτετε προαιρετικά το αρχείο 2006Α(Β1), απόφαση χορήγησης Ευρωπαϊκού.Το επισυναπτόμενο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF να μην ξεπερνά σε μέγεθος τα 10 MB και να μην είναι κλειδωμένο.

[2329 (Β2)]: Επισυνάπτετε προαιρετικά το αρχείο 2329 (Β2).Το επισυναπτόμενο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF να μην ξεπερνά σε μέγεθος τα 10 MB και να μην είναι κλειδωμένο.

[2388V (Β3)]: Επισυνάπτετε προαιρετικά το αρχείο 2388V (Β3).Το επισυναπτόμενο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF να μην ξεπερνά σε μέγεθος τα 10 MB και να μην είναι κλειδωμένο.

Άλλα έντυπα :

[Έντυπο (Β1)]: Επισυνάπτετε προαιρετικά το έντυπο (Β1), την πρώτη σελίδα του δημοσιευμένου Ευρωπαϊκού ΔΕ. Το επισυναπτόμενο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF να μην ξεπερνά σε μέγεθος τα 10 MB και να μην είναι κλειδωμένο.Σε περίπτωση που το αρχείο του εντύπου (B1) είναι μεγαλύτερο από 10ΜΒ μπορείτε να το διαχωρίσετε σε μικρότερα αρχεία και να τα εναποθέσετε στο σχετικά πεδία.

[Έντυπο PCT (Α2)]: Επισυνάπτετε προαιρετικά το έντυπο PCT (Α2). Το επισυναπτόμενο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF να μην ξεπερνά σε μέγεθος τα 10 MB και να μην είναι κλειδωμένο.

[Έντυπο (B2)]: Επισυνάπτετε προαιρετικά το έντυπο (Β2). Το επισυναπτόμενο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF να μην ξεπερνά σε μέγεθος τα 10 MB και να μην είναι κλειδωμένο.

[Έντυπο (B3)]: Επισυνάπτετε προαιρετικά το έντυπο (Β3). Το επισυναπτόμενο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF να μην ξεπερνά σε μέγεθος τα 10 MB και να μην είναι κλειδωμένο.

 

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

 

Καρτέλα (Tab) “Πληρεξούσιος” (Η συμπλήρωση των  πεδίων που εμφανίζονται με κόκκινο αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική.)

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να δηλώσετε πληρεξούσιο:

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να δηλώσετε πληρεξούσιο και έχει προηγηθεί εγγραφή στοιχείων πληρεξουσίου επιλέξτε:

[Ενημέρωση στοιχείων πληρεξουσίου] ώστε να γίνει αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων πληρεξουσιου.

Επιλέξτε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

Εάν δεν έχει προηγηθεί εγγραφή στοιχείων πληρεξουσίου επιλέξτε:

[Η αίτηση κατατίθεται από πληρεξούσιο]: Επιλέξτε σε περίπτωση που η αίτηση κατατίθεται από πληρεξούσιο.

[Ο πληρεξούσιος είναι και αντίκλητος]: Επιλέξτε εφόσον ο πληρεξούσιος είναι και αντίκλητος.

Ατομικά στοιχεία

[Επώνυμο*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το επώνυμο.

[Όνομα*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το όνομα.

[Κωδικός πληρεξουσίου (εφόσον υπάρχει)]:Ο κωδικός πληρεξουσίου συμπληρώνεται προαιρετικά από τους συνεργάτες του ΟΒΙ για διευκόλυνση των υπηρεσιών και μόνο.

[Κωδικός Αντικλήτου]: Η επιλογή εισαγωγής κωδικού αντικλήτου ενεργοποιείται σε περίπτωση που έχετε επιλέξει [Ο πληρεξούσιος είναι και αντίκλητος]

Διεύθυνση:

[Διεύθυνση*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά την διεύθυνση.

[Χώρα]: Συμπληρώστε προαιρετικά την χώρα.

[Τ.Κ]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον ταχυδρομικό κώδικα.

[Πόλη]: Συμπληρώστε προαιρετικά την Πόλη.

[Α.Φ.Μ]: Συμπληρώστε προαιρετικά το Α.Φ.Μ.

Στοιχεία επικοινωνίας:

[Email*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το email.

[Τηλέφωνα]: Συμπληρώστε προαιρετικά το τηλέφωνο.

[Fax]: Συμπληρώστε προαιρετικά το fax.

[O πληρεξούσιος είναι στέλεχος δικηγορικής εταιρείας]: Επιλέξτε σε περίπτωση που ο πληρεξούσιος είναι στέλεχος δικηγορικής εταιρείας και συμπληρώστε τα παρακάτω:

Εταιρικά στοιχεία:

[Επώνυμο ή επωνυμία*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το επώνυμο ή την επωνυμία της δικηγορικής εταιρείας.

[Όνομα]: Συμπληρώστε προαιρετικά όνομα.

[Κωδικός πληρεξουσίου (εφόσον υπάρχει)]:Συμπληρώστε προαιρετικά όνομα.

[Α.Φ.Μ]:Συμπληρώστε προαιρετικά τον Α.Φ.Μ.

[Γενικό Πληρεξούσιο]: Επισύναψη αρχείου Γενικού Πληρεξουσίου, το οποίο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF και να μην ξεπερνάει σε μέγεθος τα 10 ΜΒ.

[Εδικό Πληρεξούσιο]: Επισύναψη αρχείου Ειδικού Πληρεξουσίου, το οποίο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF και να μην ξεπερνάει σε μέγεθος τα 10 ΜΒ.

 

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

 

Καρτέλα (Tab) “Πληρωμές”

Σημαντική σημείωση : προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτηση είναι υποχρεωτική η πληρωμή του Τέλους Κατάθεσης. Το Τέλος Κατάθεσης ανέρχεται σε 350 ευρώ εκτός από Τέλος Κατάθεσης της αίτηση ’’ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ’’ που ανέρχεται σε 100 ευρώ.

[Πληρωτέο]  εμφανίζεται το τελικό πληρωτέο το οποίο θα πρέπει να πληρώσετε.

[Τα στοιχεία που δηλώνω είναι σωστά]: Επιλέξτε για να αποστείλετε την αίτηση σας.

 

Επιλέγετε [Αποστολή]

 

Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη όσες φορές θέλετε μέχρι να επιλέξετε [Αποστολή]. Αν δεν συμπληρωθούν τα υποχρεωτικά πεδία το σύστημα δεν θα σας επιτρέψει να αποστείλετε την αίτησή σας. Μέτα την αποστολή τις αίτηση σας, οδηγείστε αυτόματα στις Υποβληθείσες Αιτήσεις.

Μπορείτε να πληρώσετε αργότερα χωρίς η αίτησή σας να αλλοιωθεί αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είναι έγκυρη αν δεν ολοκληρωθεί η πληρωμή.

Για να πληρώσετε την αίτηση σας, πρέπει να επιλέξετε το ποσό που βρίσκετε στο πεδίο Πληρωμές στις Υποβληθείσες Αιτήσεις.

[Τρόπος πληρωμής]

Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω τρόπους:

    • μέσω web banking σε οποιαδήποτε τράπεζα. Στο περιβάλλον της τράπεζας, επιλέγουμε στη κατηγορία «Πληρωμές», από τη λίστα των διαθέσιμων πληρωμών, την κατηγορία «Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)» και εισάγουμε  τον αντίστοιχο κωδικό πληρωμής RF στο αντίστοιχο πεδίο «Κωδικός Πληρωμής».
    • μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners, Discover.(συμφωνώντας με τους όρους χρήσης επιλέγοντας παράλληλα  τον τρόπο πληρωμής).
    • με χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass (για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στην τράπεζα σας).

 

Καρτέλα (Tab) “Οριστικοποιήσεις”

Αφού πραγματοποιηθεί η πληρωμή, επιλέγοντας την αίτησή σας από τις Υποβληθείσες Αιτήσεις, θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της αίτησης.