Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

Οδηγίες εγγραφής χρήστη

 

Για να γίνετε εξουσιοδοτημένος χρήστης του συστήματος, θα πρέπει να ακολουθήσετε μια απλή διαδικασία  3 βημάτων.

1.Εγγραφή: Συμπληρώνετε το ονοματεπώνυμό σας, τον κωδικό ασφαλείας (password) που επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε και το email σας. Προαιρετικά, μπορείτε να συμπληρώσετε και τα υπόλοιπα στοιχεία σας.

2.Ταυτοποίηση χρήστη:  H ταυτοποίηση των στοιχείων σας μπορεί  να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους :

α.Μέσω Γ.Γ.Π.Σ. (Taxisnet).

β.Με ψηφιακή υπογραφή.

α.Ταυτοποίηση μέσω Γ.Γ.Π.Σ. (αυτόματη)

Επιλέγοντας αυτόν τον τρόπο, δρομολογείστε αυτόματα προς το περιβάλλον Taxisnet , όπου και εισάγετε τα στοιχεία σας και την αποδοχή εξουσιοδοτημένου χρήστη, ώστε να μπορέστε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας.

β.Ταυτοποίηση με ψηφιακή υπογραφή (κατόπιν ελέγχου) 

Πριν ξεκινήσετε, θα πρέπει να διαθέτετε οποιοδήποτε  έγγραφο ταυτοποίησης  διαθέτετε (Αστυνομική Ταυτότητα/Διαβατήριο ή άλλο επίσημο στοιχείο ταυτοποίησης) σε ηλεκτρονική μορφή και υπογεγραμμένο με την ψηφιακή σας υπογραφή. Στη συνέχεια, επισυνάπτετε το/α σχετικό/ά έγγραφο/α στο σημείο που σας υποδεικνύει το σύστημα.Για την έγκριση της ταυτοποίησης απαιτείται χρόνος 8 εργασίμων ωρών. Κατά την ολοκλήρωσή αυτής, λαμβάνετε και σχετικό email.

3.Επιβεβαίωση email: Μόλις επιβεβαιώσετε την εγγραφή με το ομώνυμο κουμπί , λαμβάνετε στο mail σας ένα μήνυμα που σας καλεί να επιβεβαιώσετε την ηλεκτρονική σας  διεύθυνση.

*Σημαντική σημείωση: το email σας θα πρέπει να είναι το ίδιο που δηλώσατε κατά την απόκτηση της ψηφιακής υπογραφής.