Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων


Πριν ξεκινήσετε

 

Για την υποβολή αίτησης θα πρέπει προηγουμένως να έχετε κάνει εγγραφή  στο σύστημα ή να έχετε συνδεθέι εφόσον είστε ήδη εγγεγραμμένος χρήστης.

Για την διευκόλυνση σας, προτείνουμε να βεβαιωθείτε ότι :

    • γνωρίζετε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία σας όπως ΑΦΜ, Τ.Κ., email, αριθμό τηλεφώνου κτλ.
    • διαθέτετε όλα τα απαιτούμενα αρχεία και δικαιολογητικά που απαιτούνται σε ψηφιακή μορφή (αρχεία pdf/jpg) .

 


Οδηγίες εγγραφής χρήστη


Οδηγίες εγγραφής πληρεξουσίου