Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

καλύπτει:

Μετάφραση Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

Τροποποιημένο πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

Μετάφραση Περιορισμένου Ευρωπαϊκου  Δίπλωματος Ευρεσιτεχνίας

Μετάφραση Αξιώσεων Ευρωπαϊκής Αίτησης

Σελίδα [Στοιχεία αίτησης]

[Με την αίτηση αυτή ζητείται] Επιλέγετε το είδος της αίτησης  από τον ακόλουθο κατάλογο :

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (Β1)
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (Β2)
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ Ή ΑΝΑΚΛΗΘΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (Β3)
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Και λαμβάνετε υπόψη ότι :

Εχετε προθεσμία κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Διπλώματος τριών (3) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΕΓΔΕ

Ακολούθως συμπληρώνεται υποχρεωτικά τα πεδία :


[Αριθμός κατάθεσης Ευρωπαϊκής Αίτησης]

[Ημερομηνία κατάθεσης Ευρωπαϊκής Αίτησης]

[Αριθμός Δημοσίευσης Ευρωπαϊκού Διπλώματος] και

[Ημερομηνία δημοσίευσης Ευρωπαϊκού Διπλώματος]

Ακολούθως συμπληρώνεται υποχρεωτικά το πεδίο :

[Τίτλος στα Ελληνικά]

Βάζετε τον τίτλο. Επιτρέπεται η επικόλληση αντιγραμμένου κειμένου.

Οταν έχετε τελειώσει τη συμπλήρωση της απαιτούμενης πληροφορίας επιλέγετε 

Επόμενο 

και μεταφέρεστε αυτόματα στην επόμενη σελίδα

Σελίδα [Καταθέτες]:

Ο καταθέτης μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Για κάθε αίτηση απαιτείται τουλάχιστον ένας ή περισσότεροι καταθέτες.

Συμπληρώνετε τα στοιχεία του Πρώτου Καταθέτη και μετά πατώντας την επιλογή [Προσθήκη Καταθέτη] ανοίγει η σχετική φόρμα και μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον καταθέτες.

Συμπληρώνετε τα απαιτούμενα στοιχεία για κάθε έναν ξεχωριστά και για κάθε επιπλέον Καταθέτη πατάτε την επιλογή [Αποθήκευση].

Αν δεν συμπληρωθούν τα υποχρεωτικά πεδία το σύστημα δεν θα σας αφήσει να προχωρήσετε.

[Είδος προσώπου] επιλέγετε Φυσικό Πρόσωπο, ΝΠΔΔ ή άλλον τύπου από τη λίστα.

[Εκπαιδευτικό ίδρυμα] εάν επιλέξετε Εκπαιδευτικό ίδρυμα ανοίγει ο κατάλογος απ’ όπου επιλέγετε το αντίστοιχο.

[Ref/No κωδικός] είναι για χρήση δικηγορικών γραφείων

[Ποσοστό δικαιωμάτων] Συμπληρώνετε το ποσοστό των δικαιωμάτων του κάθε καταθέτη εφόσον διαφοροποιείται. Εάν τα ποσοστά είναι εξ αδιαιρέτου δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του πεδίου.

Για τους κατοίκους Ελλάδος πρώτα βάζετε τον Τ.Κ. και το σύστημα συμπληρώνει αυτομάτως την Πόλη.

Για τους κατοίκους εξωτερικού τα πεδία Πόλη και Τ.Κ. είναι υποχρεωτικά αλλά τα συμπληρώνετε ελεύθερα.

Εάν ο Καταθέτης είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού η δήλωση Αντικλήτου είναι υποχρεωτική, ο οποίος θα πρέπει να έχει διεύθυνση στην Ελλάδα.

Η διεύθυνση που δηλώνετε πρέπει να είναι ακριβής.

Τα υποχρεωτικά πεδία σημαίνονται με κόκκινο αστερίσκο.(*)

Αντίκλητος 

Εαν ο  Καταθέτης είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού η δήλωση Αντικλήτου είναι υποχρεωτική. O αντίκλητος θα πρέπει να έχει διεύθυνση στην Ελλάδα.

Η διεύθυνση που δηλώνετε πρέπει να είναι ακριβής, συμπληρώνετε  πρώτα τον  [Τ.Κ.] και η [Πόλη] εμφανίζεται αυτόματα.

Εφόσον δηλώνετε αντίκλητο κλικάρετε το πεδίο «Επιθυμώ να δηλώσω αντίκλητο» και ανοίγει η σχετική φόρμα.

Τα υποχρεωτικά πεδία σημαίνονται με κόκκινο αστερίσκο.(*)

Μπορείτε να επισυνάψετε έγγραφο της υπεύθυνης δήλωσης ότι, ο καταθέτης υποβάλλεται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

Η υπεύθυνη δήλωση δεν αποτελεί απαραίτητο έγγραφο για την κατάθεση. Μπορεί να προσκομισθεί στον ΟΒΙ εντός 4 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης.

Ακολούθως πατάτε 

ΕΠΟΜΕΝΟ

και μεταφέρεστε στην επόμενη σελίδα

 

 

Σελίδα[Εγγραφα αίτησης]

Τα αρχεία θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF. Ολα τα δικαιολογητικά θα ελεγχθούν από τους αρμόδιους παράγοντες του Ο.Β.Ι.

Θερμή παράκληση  τα αρχεία να μην είναι κλειδωμένα. 

Το κάθε αρχείο αναρτάται στη δική του θέση και δεν επιτρέπονται αρχεία ενοποιημένα

[Περιγραφή]

Η περιγραφή είναι υποχρεωτική σε pdf αρχείο. Σε περίπτωση που η κατάθεση γίνει σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής (δηλαδή, σε μία από τις επίσημες Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) πρέπει να προσκομισθεί μετάφραση στα ελληνικά εντός 4 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης.

[Αξιώσεις]

Οι αξιώσεις είναι υποχρεωτικές σε pdf αρχείο Σε περίπτωση που η κατάθεση γίνει σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής (δηλαδή, σε μία από τις επίσημες Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) πρέπει να προσκομισθεί μετάφραση στα ελληνικά εντός 4 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης.

 

[Περίληψη]

Αναρτάτε το pdf αρχείο με την περίληψη. Η ανάρτηση της περίληψης δεν είναι υποχρεωτική με την κατάθεση αλλά μπορεί να προσκομισθεί εντός 4 μηνών.

Σε περίπτωση που η κατάθεση γίνει σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής (δηλαδή, σε μία από τις επίσημες Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) πρέπει να προσκομισθεί μετάφραση στα ελληνικά εντός 4 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης.

*****

Σελίδα[Πληρεξούσιος]

Εφόσον η αίτηση κατατίθεται από πληρεξούσιο κλικάρετε το πεδίο 

Η αίτηση κατατίθεται από πληρεξούσιο

αλλιώς αγνοείτε αυτή τη σελίδα.

Εφόσον ο πληρεξούσιος είναι και αντίκλητος κλικάρετε τη σχετική ένδειξη

Ο πληρεξούσιος είναι και αντίκλητος

αλλιώς την αγνοείτε.

Θυμηθείτε ότι εάν ο κυρίως καταθέτης είναι κάτοικος εξωτερικού η δήλωση αντικλήτου είναι υποχρεωτική.

Συμπληρώνονται τα ατομικά στοιχεία του πληρεξουσίου όπως εμφανίζονται στο πληρεξούσιο.

[Επώνυμο]

[Ονομα]

[Κωδικός πληρεξουσίου] (εφόσον υπάρχει)

Ο κωδικός πληρεξουσίου συμπληρώνεται προαιρετικά από τους ήδη συνεργάτες του ΟΒΙ για διευκόλυνση των υπηρεσιών και μόνο και δεν έχει περαιτέρω χρήση.

Συμπληρώνονται τα λοιπά στοιχεία και αν ο πληρεξούσιος είναι στέλεχος εταιρείας κλικάρεται η ένδειξη

Ο πληρεξούσιος είναι στέλεχος δικηγορικής εταιρείας

και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα στοιχεία.

Τέλος, αναρτάται/ώνται το/τα πληρεξούσιο/σια κατά περίπτωση.

 

 

 

 Σελίδα [Πληρωμές]

Σημαντική σημείωση : προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτηση είναι υποχρεωτική η πληρωμή του Τέλους Κατάθεσης.

Το Τέλος Κατάθεσης ανέρχεται σε 350 ευρώ.

[Πληρωτέο]  εμφανίζεται το τελικό πληρωτέο το οποίο θα πρέπει να πληρώσετε.

Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη όσες φορές θέλετε μέχρι να πατήσετε [Υποβολή]

Εφόσον έχετε ελέγξει την οθόνη και έχετε κάνει τις επιθυμητές επιλογές κλικάρετε απαραιτήτως τη δήλωση

Τα στοιχεία που δηλώνω είναι σωστά

και κατόπιν πατώντας 

ΥΠΟΒΟΛΗ  οδηγείστε αυτόματα στον κατάλογο των αιτήσεών σας.

Δίπλα στον τίτλο της αίτησης που μόλις υποβάλατε εμφανίζεται το πληρωτέο σε μπλε πλαίσιο. Πατώντας εκεί μεταφέρεστε στο περιβάλλον της Τράπεζας για να πληρώσετε.

Μπορείτε να πληρώσετε αργότερα χωρίς η αίτησή σας να αλλοιωθεί αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είναι έγκυρη αν δεν ολοκληρωθεί η πληρωμή.

Αφού πραγματοποιηθεί η πληρωμή εμφανίζεται κατάλογος των αιτήσεών σας.

Σημειώνεται ότι τρόποι πληρωμής είναι :

 με κατάθεση όπου επιθυμείτε με τη χρήση κωδικού κατάθεσης RF που εμφανίζεται μόλις πατήσετε πληρωμή 

ή 

με οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα 

ή 

Masterpass