Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

ΚΑΛΥΠΤΕΙ 

Αιτήματα για μεταβολές σε υπάρχοντες τίτλους

Σημείωση : κάθε αίτηση αφορά ένα και μόνο αίτημα. Ομαδικά αιτήματα δεν γίνονται δεκτά.

Χρήσιμη σημείωση 

Μπορείτε να περιηγηθείτε στην αίτηση και να συμπηρώσετε τα δεδομένα με όποια σειρά θέλετε, μπορείτε να επιστρέψετε σε ενότητες ξανά ξανά  και να αποθηκεύσετε προσωρινά την αίτησή σας.  Μέχρι την Οριστική κατάθεση.  Από την Οριστική κατάθεση και μετά δεν μπορείτε να αλλάξετε τίποτε.

Φροντίστε να έχετε όλα τις απαραίτητες πληροφορίες (Διευθύνσεις, ΑΦΜ, ΤΚ) καθώς και όλα τα αναγκαία αρχεία ψηφιακά για να μην ταλαιπωρείστε.

Συμπληρώστε πρώτα τα στοιχεία της αίτησης στην πρώτη ενότητα ώστε να προσδιοριστεί τί ακριβώς χρειάζεται και μετά σταδιακά συμπληρώστε τα υπόλοιπα.

 

[Σελίδα] Αίτημα Μεταβολής

Συγκεκριμένα επιλέγετε το είδος τίτλου που  σας ενδιαφέρει από τον παρακάτω κατάλογο και κλικάρετε ανάλογα.

 
 
Ακολούθως επιλέγετε αντίστοιχα τον Τύπο Μεταβολή΄ς
 

Συμπληρώνετε το πεδίο 

[Αριθμός κατάθεσης/χορήγησης] υποχρεωτικά αλλά ένα από τα δύο. 

Για να διευκολυνθούν οι υπηρεσίες και να επισπευσθεί το αίτημά σας παρακαλούμε να είστε ακριβείς.

Ακολούθως αναρτάτατε τα επισυναπόμενα αρχεία εφόσον υπάρχουν και απαιτούνται ως εξής:

Πατάτε Προσθήκη

  • Βάζετε την περιγραφή του αρχείου (προσοχή,  όχι το όνομα, π.χ., ΦΕΚ)
  • Αναρτάται το έγγραφο που πρέπει να είναι μικρότερο από 10 MB και να μην είναι κλειδωμένο.

ακολούθως πατάτε Αποθήκευση

Επαναλαμβάνετε τη διαδικασία για όσα αρχεία επιθυμείτε να ανεβάσετε.  

[Αίτημα]

Περιγράφετε το αίτημά σας συνοπτικά και με όσο μεγαλύτερη σαφήνεια γίνεται.

 

 

 

Συμπληρώνονται αντίστοιχα

[Αριθμος κυρίου Δ.Ε. ή Ε.Δ.Ε.]

[Ημερομηνία κατάθεσης  κυρίου Δ.Ε. ή Ε.Δ.Ε.]

[Ημερομηνία χορήγησης  κυρίου Δ.Ε. ή Ε.Δ.Ε.]

[Ημερομηνία λήξης  κυρίου Δ.Ε. ή Ε.Δ.Ε.]

 

[Ευρωπαϊκή άδεια]

Πατάτε Προσθήκη και συμπληρώνετε τον [Αριθμό Κυκλοφορίας],  την [Ημερομηνία Κυκλοφορίας] και τη [Χώρα] και  κατόπιν πατάτε Αποθήκευση

 

 

Σελίδα [Αιτών]:

Ο  Αιτών μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Για κάθε αίτηση απαιτείται τουλάχιστον ένας ή περισσότεροι αιτούντες.

Συμπληρώνετε τα στοιχεία του Πρώτου Αιτούντος και μετά πατώντας την επιλογή [Προσθήκη] ανοίγει η σχετική φόρμα και μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον πρόσωπα.

Συμπληρώνετε τα απαιτούμενα στοιχεία για κάθε έναν ξεχωριστά και για κάθε επιπλέον πρόσωπο πατάτε την επιλογή [Αποθήκευση].

Τα υποχρεωτικά πεδία εμφανίζονται με κόκκινο αστερίσκο (*).

Αν δεν συμπληρωθούν τα υποχρεωτικά πεδία το σύστημα δεν θα σας αφήσει να προχωρήσετε.

[Είδος προσώπου] επιλέγετε Φυσικό Πρόσωπο, ΝΠΔΔ ή άλλον τύπου από τη λίστα.

[Εκπαιδευτικό ίδρυμα] εάν επιλέξετε Εκπαιδευτικό ίδρυμα ανοίγει ο κατάλογος απ’ όπου επιλέγετε το αντίστοιχο.

 

 

Σελίδα [Πληρωμές]

Σημαντική σημείωση : προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτηση είναι υποχρεωτική η πληρωμή του Τέλους Κατάθεσης

Το ποσό της πληρωμής υπολογίζεται από το σύστημα βάσει των χρεώσεων που φαίνονται στον ιστότοπο του ΟΒΙ.

 

[Πληρωτέο]  εμφανίζεται το τελικό πληρωτέο το οποίο θα πρέπει να πληρώσετε.

Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη όσες φορές θέλετε μέχρι να πατήσετε [Υποβολή]

Εφόσον έχετε ελέγξει την οθόνη και έχετε κάνει τις επιθυμητές επιλογές κλικάρετε απαραιτήτως τη δήλωση

Τα στοιχεία που δηλώνω είναι σωστά

και κατόπιν πατώντας 

ΥΠΟΒΟΛΗ  οδηγείστε αυτόματα στον κατάλογο των αιτήσεών σας.

Δίπλα στον τίτλο της αίτησης που μόλις υποβάλατε εμφανίζεται το πληρωτέο σε μπλε πλαίσιο. Πατώντας εκεί μεταφέρεστε στο περιβάλλον της Τράπεζας για να πληρώσετε.

Σημειώνεται ότι τρόποι πληρωμής είναι :

 με κατάθεση όπου επιθυμείτε με τη χρήση κωδικού κατάθεσης RF που εμφανίζεται μόλις πατήσετε πληρωμή 

ή 

με οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα 

ή 

Masterpass