Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

 

Για να δείτε αιτήσεις που έχετε ήδη υποβάλει πατήστε  Υποβληθείσες αιτήσεις

Για να κάνετε ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ πατήστε ΕΔΩ

Για οδηγίες αποδοχής αίτησης πατήστε ΕΔΩΓια να υποβάλετε νέα αίτηση επιλέξτε από τον παρακάτω κατάλογο:


ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

καλύπτει: 

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας – Τμηματική Αίτηση

Δίπλωμα Τροποποίησης

Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας


­­ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ Ε.Δ.Ε. 

καλύπτει:

Μετάφραση Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

Τροποποιημένο πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

Μετάφραση Περιορισμένου Ευρωπαϊκου  Δίπλωματος Ευρεσιτεχνίας

Μετάφραση Αξιώσεων Ευρωπαϊκής Αίτησης


­ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

καλύπτει:

Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για φάρμακα

Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για φυτοπροστατευτικά προϊόντα


­ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ


ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

καλύπτει:

Καταχώρηση Σχεδίου ή Υποδείγματος

Πολλαπλή Καταχώρηση Σχεδίου ή Υποδείγματος


ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

καλύπτει:

Κατάθεση συμπληρωματικών εγγράφων

Συμπληρωματικά έγγραφα για ελλιπή κατάθεση

Αίτημα εκτύπωσης αντιγράφων

Οποιασδήποτε άλλης μορφής αίτημαΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ


ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΡΕΥΝΑΣ


ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ


ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

καλύπτει:

Συμπληρωματικά έγγραφα μεταβολών

‘Ολους τους τύπους μεταβολών