Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

 

Για να δείτε αιτήσεις που έχετε ήδη υποβάλει πατήστε  Υποβληθείσες αιτήσεις

Για να κάνετε ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ πατήστε ΕΔΩ

 Για να υποβάλετε νέα αίτηση επιλέξτε από τον παρακάτω κατάλογο:

 

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

καλύπτει: 

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας – Τμηματική Αίτηση

Δίπλωμα Τροποποίησης

Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας


­­

­

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ Ε.Δ.Ε. 

καλύπτει:

Μετάφραση Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

Τροποποιημένο πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

Μετάφραση Περιορισμένου Ευρωπαϊκου  Δίπλωματος Ευρεσιτεχνίας

Μετάφραση Αξιώσεων Ευρωπαϊκής Αίτησης


­

­

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

καλύπτει:

Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για φάρμακα

Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για φυτοπροστατευτικά προϊόντα


­

­

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ

 


 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 


ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

καλύπτει:

Καταχώρηση Σχεδίου ή Υποδείγματος

Πολλαπλή Καταχώρηση Σχεδίου ή Υποδείγματος


ΛΟΙΠΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

καλύπτει:

Κατάθεση συμπληρωματικών εγγράφων

ή συμπληρωματικά έγγραφα για ελλιπή κατάθεση

ή Αίτημα εκτύπωσης αντιγράφων

ή οποιασδήποτε άλλης μορφής αίτημα.


ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ


ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΡΕΥΝΑΣ


ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ