Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

 

Για να υποβάλετε νέα αίτηση επιλέξτε από τον παρακάτω κατάλογο

Για να δείτε αιτήσεις που έχετε ήδη υποβάλει πατήστε  Υποβληθείσες αιτήσεις

 


ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ Ε.Δ.Ε. 

καλύπτει:

Μετάφραση Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

Τροποποιημένο πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

Μετάφραση Περιορισμένου Ευρωπαϊκου  Δίπλωματος Ευρεσιτεχνίας

Μετάφραση Αξιώσεων Ευρωπαϊκής Αίτησης

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
καλύπτει:

Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για φάρμακα

Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για φυτοπροστατευτικά προϊόντα

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

 


ΛΟΙΠΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

καλύπτει:

Κατάθεση συμπληρωματικών εγγράφων

ή άλλες αλλαγές/συμπληρώσεις σε υπάρχουσα αίτηση

ή αίτημα για προέρευνα

ή οποιασδήποτε άλλης μορφής αίτημα.

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ (υπό κατασκευή)