Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

Για να υποβάλετε νέα αίτηση επιλέξτε από τον παρακάτω κατάλογο

Για να δείτε αιτήσεις που έχετε ήδη υποβάλει πατείστε  Υποβληθείσες αιτήσεις

Για να κάνετε ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ πατείστε ΕΔΩ


ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

καλύπτει: 

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας – Τμηματική Αίτηση

Δίπλωμα Τροποποίησης

Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας

­­

­

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ Ε.Δ.Ε. 

καλύπτει:

Μετάφραση Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

Τροποποιημένο πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

Μετάφραση Περιορισμένου Ευρωπαϊκου  Δίπλωματος Ευρεσιτεχνίας

Μετάφραση Αξιώσεων Ευρωπαϊκής Αίτησης

­

­

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

καλύπτει:

Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για φάρμακα

Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για φυτοπροστατευτικά προϊόντα

­

­

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

καλύπτει:

Καταχώρηση Σχεδίου ή Υποδείγματος

Πολλαπλή Καταχώρηση Σχεδίου ή Υποδείγματος


ΛΟΙΠΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

καλύπτει:

Κατάθεση συμπληρωματικών εγγράφων

ή συμπληρωματικά έγγραφα για ελλιπή κατάθεση

ή οποιασδήποτε άλλης μορφής αίτημα.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ